Smitka development

Žlutá teorie

Vnímání žluté barvy má silný evoluční podtext. Většina živočichů nemá tak rozvinuté barevné vnímání jako člověk. K pochopení následujících řádků si musíme vysvětlit, jak barevné vnímání funguje. Vzhůru tedy směrem k 574,5nm.

Teoretický úvod

Na sítnici našeho oka nalezneme 2 typy světlocitlivých buňek – tyčinky a čípky. Tyčinky vnímají jen intenzitu světla – jsou důležité k ostrému vidění a jejich výstupem je černobílý kontrastní obraz.
Čípky jsou zodpovědné za vnímání barev. Máme jich 3 druhy - červené , zelené a modré. Červené a zelené jsou si konstrukčně velmi podobné a je jich většina. Modrých čípků máme mnohem méně (cca 5%), pravděpodobně kvůli kompenzaci převládající modré složky v denním světle. Co z toho pro naši teorii vyplívá? Když z bílého světla odebereme modrou složku zůstane nám žlutá barva, což v praxi znamená, že žlutá způsobuje nejvíce nervových vzruchů. Ostatně mnoho jiných živočichů má pouze jeden typ čípků, podobný našim červeným a zeleným – žluté. Tito živočichové tak vnímají svět v odstínech žluté.
Tento typ žlutých čípků je evolučně mnohem starší a i my jej máme zakódovaný v genetické informaci. Skutečnost že nyní máme jiné druhy světlocitlivých buněk je korigována mozkem, ale i tak je důležitost žluté barvy stále patrná.

Důsledky odlišného vnímání žluté barvy

Základní informace o žluté barvě najdeme na wikipedii. Obecně se tvrdí, že žlutá barva „povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně“.

Využití v propagaci

Těchto vlastností se s velkým úspěchem využívá v marketingu. Jak již bylo řečeno žlutá je zodpovědná za největší počet nervových vzruchů a na lidi tak působí velmi intenzivně, zda je reakce kladná či záporná, závisí to na každém jedinci – nicméně reakce dostaví, což je v marketingu velmi důležité.
Podívejme se na následující fotografii z automobilového závodu, je na ní množství vozů a sami odpovězte, který vaši pozornost upoutal.


Navíc lze v marketingu uplatnit další nepříliš známou vlastnost žluté barvy a to, že je nejen vidět, ale ač se to zdá neuvěřitelné - je i slyšet. Jeden příklad za všechny - legendární song skupiny The Beatles, Yellow Submarine.

Subjektivní test

Po příkladu z reálu si nyní vyzkoušejme zcela teoretický subjektivní psychologický test.
Zapomeňte nyní na to že čtete článek o žluté barvě a ke žluté se chovejte jako ke každé jiné barvě. Na následujícím obrázku je několik tvarů, opět si odpovězte jakou barvu má ten, který vám při prvním pohledu dominoval, samozřejmě žlutou barvu nijak nezohledňujte.

Experimentální ověření

Aby výše uvedená tvrzení byla průkazná, experimentálně jsem je ověřil. Z mysli jsem vytěsnil všechny aspekty, co by mé rozhodnutí mohli ovlivňovat a z místnosti jsem zcela náhodně vybral 5 předmětů, které mi zrovna padly do oka.

Správné vědecké experimenty však vyžadují opakování, aby se vyloučila náhoda. Pokus tedy proběhl ještě několikrát.

Od tohoto pokusu jsem zvětšil rádius výběru z míst kam dosáhnu ze židle na celý pokoj.Při posledním pokusu bylo náhodou vybráno dokonce 6 předmětů, což však měření neznehodnocuje, naopak jednoznačně potvrzuje žlutou teorii.

Výsledek experimentu mě velmi překvapil (ve skutečnosti nepřekvapil, ale jelikož jsem v tu dobu vytěsnil z mysli všechny aspekty, které by mohli ovlivňovat mé rozhodnutí, tak jsem nebyl obeznámen se žlutou teorií).

Všechny provedené testy tedy platnost teorie potvrdily. Pro další utvrzení se nyní podíváme na konkrétní uplatnění v přírodě.

Přírodní výběr

Přenesme se nyní na rozkvetlou jarní louku. Nechme stranou všechny romantické pocity…


opravdu!

Náš zrak zcela jistě upoutá tato drobná rostlinka

Naše stará známá Taraxacum officinale – královna luk. Její žlutá barva jistě není náhodou a je názorným příkladem, kdy žlutý jedinec početně převáží nad ostatními. Ale i mnoho dalších rostlin využívá žlutou barvu a je pro ně opravdu životně důležitá – nepokrytě na ní lákají včely (bystrý čtenář se jistě pozastaví nad barvou včely), aby nevědomky roznášely jejich pyl k dalším zástupcům svého druhu.

Není li florální důkaz dostatečný, stačí nahlédnou do říše zvířat. Stejně jakou je pampeliška královnou luk, za krále zvířat je obecně považován lev. U něj s opět setkáváme s jasným žlutým odstínem. Možná namítnete, že je to o něco jiná žlutá než v případě lučního kvítí, nicméně si uvědomte, že lev pochází z míst která jsou blíže rovníku než naše louky. To prakticky znamená, že tam sluneční světlo (pravý čas na otázku "jakou barvu slunce má?";)
dopadá pod jiným úhlem, což má za následek jistý barevný posun. Po provedení příslušných barevných korekcí však dostáváme tutéž barvu.

Humanitní vědy

Mnoho moderních filozofických proudů vnímá žlutou barvu jako prvopočátek veškerých jsoucen. Základní myšlenky dneška samozřejmě pochází z dávných učení.
Již mistr Lao-c' ve svém díle Tao te-ťing poukazuje na rovnováhu vesmíru, kterou moderní filozof může nalézt v barevném kruhu:Protilehlé barvy se navzájem doplňují a tvoří elementární harmonii. Pro vznik našeho světa je podstatná kombinace modrá-žlutá. Modrá barva zde ztělesňuje materiálno - naši modrou planetu. Žlutá barva oproti tomu vyjadřuje duševno - všechna tajemství naší mysli. To vše v dokonalé rovnováze.
Po dlouhých diskuzích na správnou barvu myšlenky přistoupila většina filozofického světa, jiné barvy byly jednoznačně vyloučeny, jako zcela neharmonizující. Pokud by byla myšlenka například bílá, pro zachování rovnováhy by náš svět musel být černý - což očividně není (žili bychom na uhelné planetě se vzduchem plným smogu - nepříjemná představa)

Pokud nahlédneme poněkud dále od moderní metafyziky a ontologie k jejich základům například v některých (nejen) přírodních náboženství, povšimneme si faktu, že se zde jako prvopočátek života často objevuje vejce, ve kterém samozřejmě hraje hlavní roli žlutá barva. To už je ale vychází z čistě pragmatických důvodů, které nám potvrdí každý biologZávěr

Jak je vidět, veškeré vědní obory lze provázat do jedné společné univerzální teorie - žluté pansofie - která postupně nachází odpovědi na otázky života, vesmíru a vůbec. Do budoucna jistě přinese mnoho dalších nečekaných odhalení.
Tento článek je základním důkazem důležitosti žluté barvy, shrnující teoretické a experimentální poznatky podložené fyzikálními i přírodními zákony a to jak materialistickým tak idealistickým (=komplexním) pohledem.

linkuj.czjagg.czpošli na vybrali.sme.skdeliciousTopČlánky.cz
Nahoru HOME PC•Elektro Programování Blog Autor Lynt Speciální backlink: Šulislav xy
© 2006 Smitka development